Basın Kiti

Sitelerde Kullanılacak Referans Kod

<center><a href=”https://www.tygd.org” target=”_new” rel=”noopener noreferrer”><img src=”https://mirayhaber.com/wp-content/uploads/2019/09/derneklogo.png” width=”185px” height=”50px” border=”0″ /></a></center>

Sosyal Medya Logo

Grafik Çalışmalarında Kullanılacak Dernek Logosu